+46 (0) 8 446 37 20 info@prowisesweden.se
Kundvagnen är tom

Köpvillkor

Förstasidan / Köpvillkor

Köpvillkor

Dessa allmänna villkor gäller för de produkter som ACE AV Equipment tillhandahåller för försäljning, undantaget annat där särskild överenskommelse finns mellan kunden och ACE AV Equipment.
 
Beställning
För att en beställning skall vara bindande för ACE AV Equipment, måste beställningen skriftligen bekräftas via fax eller mejl eller på annat av kunden önskvärt sätt före leverans. Detta innebär bland annat att om produkt i ACE AV Equipment sortiment ej finns att tillgå, är ACE AV Equipment ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt.
 
Leverans och frakt
Kunden får genom skriftligt meddelande till ACE AV Equipment häva beställning om leveransförsening som beror på något förhållande på ACE AV Equipment sida pågår mer än 20 dagar.
 
Pris och betalning
På ACE AV Equipment hemsida förekommande priser är exklusive mervärdeskatt och andra skatter och pålagor samt även exklusive fraktkostnader.
 
Ägarförbehåll
Produkterna förblir ACE AV Equipment egendom till dess de till fullo betalats.
Returrätt och reklamationer
Kunden har ej rätt att returnera levererade produkter.
Det åligger kunden att kontrollera beställda produkter vid mottagning med hänsyn till eventuella fel och brister. Har produkten fel eller brist skall kunden reklamera detta skriftligt senast 10 dagar från leveransdagen på från ACE AV Equipment tillhandahållen RMA-blankett..
Sker icke detta anses kunden ha godtagit det skick som produkten levererats i.
 
Garanti
Produkterna levereras med de garantier som tillverkare eller leverantör erbjuder ACE AV Equipment. Kunden kan ej åberopa utökad produktgaranti från ACE AV Equipment.
 
Överlåtelse av avtalet
ACE AV Equipment äger rätt att utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt förevarande allmänna villkor
Dröjsmål med betalning
Betalar inte kunden i rätt tid har ACE AV Equipment rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt lag.